Licencie pre OBERON - Agenda firmy

Pred nahliadnutím do tohoto cenníka je vhodné sa najskôr oboznámiť s licenčnou politikou firmy EXALOGIC. Na používanie systému OBERON sa zakupujú tzv. ročné licencie. Licencie sa zakupujú na účtovné obdobie pre firmy, ktorých účtovným obdobím je kalendárny rok.

Tento cenník je platný od 1.12.2015 do vydania nového cenníka.

Licencia pre jednu firmu

Bez licencie Mini Štandard Profi
Účtovníctvo
Sklad, Pokladnica
Mzdy a personalistika
CRM a registratúra
Hotelová recepcia

Porovnanie obmedzení licencií pre jednu firmu je možné zobraziť tu.

Multilicencie

Multilicencia je určená pre účtovné firmy, ktorým dovoľuje pracovať s neobmedzeným počtom spracovávaných firiem. Táto licencia je naviazaná na vydaný hardvérový kľúč, ktorý je voľne prenosný medzi počítačmi.

Bez licencie Multi
Účtovníctvo (Jednoduché aj Podvojné)
Mzdy a personalistika

Porovnanie obmedzení multilicencí je možné zobraziť tu.

K cene každej novej multilicencie je potrebné pripočítať cenu hardvérového kľúča v sume10€.