Video návody

OBERON - na úvod

Vydané dňa: 09.04.2013

Prezentácia systému OBERON - Agenda firmy.
Dĺžka videa: 11:27 min.

Prezentácia OBERON

Vydané dňa: 09.04.2013

Prezentácia systému OBERON - Agenda firmy.
Dĺžka videa: 4:33 min.

Prezentácia Hotelovej recepcie

Vydané dňa: 23.01.2013

Prezentácia modulu Hotelová recepcia, ukážka práce s grafickým prehľadom, ubytovaniami, rezerváciami, fakturáciou.
Dĺžka videa: 12:51 min.

Predaj na Pokladnici OBERON - Novinky

Vydané dňa: 22.01.2015

Prezentácia novinek modulu Pokladnica OBERON platných od verzie Január/2015.
Dĺžka videa: 6:28 min.

Predaj na Pokladnici OBERON

Vydané dňa: 18.01.2013

Prezentácia modulu Pokladnica OBERON, ukážka predaja v rôznych režimoch predaja a zobrazenia (maloobchod, veľkoobchod, fast-food).
Dĺžka videa: 15:43 min.

Používanie filtrov

Vydané dňa: 12.10.2012

Prezentácia práce s filtrami OBERON - Agenda firmy.
Dĺžka videa: 4:40 min.

Tlačové výstupy - úprava

Vydané dňa: 12.04.2013

Úprava tlačových výstupov.
Dĺžka videa: 9 min.

Zmena spracovávaného obdobia

Vydané dňa: 29.12.2014

Veľkosť súboru: 3.5 MB

Postup pri zmene spracovávaného obdobia
Dĺžka videa: 3 min.

Pokladnica OBERON - typy platieb

Vydané dňa: 02.05.2013

Prehľad práce s platbami na pokladnici v systéme OBERON.
Dĺžka videa: 4:33 min.

Licenčné práva

Vydané dňa: 08.11.2014

Veľkosť súboru: 13 MB

Typy licencií, objednanie a aktivácia systému OBERON - Agenda firmy.
Dĺžka videa: 11:38 min.

Sprevádzkovanie registračnej pokladnice

Vydané dňa: 13.09.2013

Sprievodca uvedením Pokladnice OBERON do prevádzky spolu s vytvorením novej účtovnej jednotky.
Dĺžka videa: 17:41 min.

Ovládanie programu

Vydané dňa: 23.08.2013

Prezentácia základného ovládania programu OBERON - Agenda firmy.
Dĺžka videa: 14:11 min.

Aktualizácia systému OBERON

Vydané dňa: 25.11.2014

Prezentácia inštalácie aktualizácie systému OBERON - Agenda firmy.
Dĺžka videa: 4:25 min.