OBERON - Agenda firmy

Všeobecné informácie

Hľadáte účtovný systém a neviete sa rozhodnúť? OBERON okrem bežných funkcií a možností ktoré sa od tohoto druhu softvéru očakáva, obsahuje celý rad ďalších zaujímavých vlastností, možností a riešení. Príjemná licenčná politika (bez prvotnej investície) minimalizuje riziko nesprávnej investície. Vďaka prehľadnosti, jednoduchosti a intuitívnemu ovládaniu môžete so systémom začať ihneď pracovať a to aj bez absolvovania akýchkoľvek školení.
 viac ...

Účtovanie

Účtovanie nikdy nebolo jednoduchšie. V systéme OBERON - Agenda firmy si môžete účtovať aj sami a nemusíte byť zdatný účtovník, keďže 98 percent účtovných prípadov sa opakuje. Tiež získate okamžitý prehľad o stave svojej firmy. OBERON Vám značne zjednoduší a uľahčí vedenie účtovníctva napr. automatickým účtovaním bankových výpisov. Činnosti firmy si je možné ľubovoľne rozčleniť a tak získať prehľad o prínosných alebo naopak stratových činnostiach firmy.
 viac ...

Sklad

Ušetrite náklady pri vedení skladu, evidujte svoje zásoby jednoducho a presne. Pracujte s obchodnými partnermi, objednávkami, faktúrami, príjmom, výdajom či inventúrami, aj s prepojením na pokladnice. Vytvárajte receptúry, pracujte s čiarovými kódmi, sériovými a výrobnými číslami, či s vlastnými štítkami. Používajte zľavy a predajné akcie na podporu Vášho predaja. Na základe presného prehľadu o odbere tovaru Vašimi partnermi majte jasno v tom, kto je kto.
 viac ...

Pokladnica OBERON

Vytvorte z Vášho počítača plnohodnotnú registračnú pokladnicu. Môžete pripojiť veľký sortiment fiškálnych modulov, pokladničných tlačiarní, displejov a množstvo ďalších prídavných zariadení. Pokladnica OBERON pozná veľkoobchodný, maloobchodný, reštauračný režim, prípadne špeciálne režimy činnosti ako je fast-food.
 viac ...

Hotely a penzióny

Modul Hotelová recepcia prináša všetky bežné agendy, ako sú evidencia rezervácií, vedenie domovej knihy, povinné hlásenia vízových cudzincov alebo výkaz pre štatistický úrad za zlomok ceny veľkých hotelových systémov. Prispôsobí sa Vám či už ju použijete len na splnenie základných povinností, alebo budete používať aj hotelové účty, prepojenie na reštauráciu či registračné pokladnice.
 viac ...

Mzdy a personalistika

Z balíka systému OBERON je ten najjednoduchší nástroj na spracovanie miezd aký vôbec existuje. Spracovanie miezd v malej firme Vám mesačne zaberie len niekoľko minút. Ostatne spracovávať mzdy bez mzdového programu je dnes už prakticky nemožné, nakoľko mnohé výkazy pre štátnu správu či poisťovne sú povinne odosielané v elektronickej podobe.
 viac ...

Evidencia dokumentov

Máte obavy v súvislosti s tým, že sa znovu hovorí o zavedení povinnosti pre všetky firmy viesť registratúrny denník a registratúrny plán? Táto evidencia je už v OBERON-e odskúšaná, aktuálne ju používajú obecné úrady ktorým to vyplýva zo zákona, školy alebo dobrovoľne aj iné subjekty, ktorým priniesla poriadok do správy a obehu firemných dokumentov. Nestrácajte zbytočne čas prehadzovaním kôp dokumentov, či hľadaním dôležitých zmlúv.
 viac ...

Evidencia vozidiel

Táto evidencia Vám pomôže splniť zákonnú povinnosť s vykázaním uskutočnených jázd. Okrem toho získate prehľad o dopravných výkonoch vozidiel vo firme. Evidencia vozidiel môže byť prepojená s účtovníctvom aby sa vylúčilo opakované zadávanie dokladov o nákupe PHM.
 viac ...

Editor tlačových výstupov

Množstvo tlačových výstupov s počtom blížiacim sa k 700, ich prehľadnosť, vypovedacia schopnosť, prípadne export do rôznych formátov je dnes už samozrejmosťou. Čo však dáva systému OBERON náskok vo svojej kategórii je možnosť okrem užívateľských úprav tlačových výstupov, si upravené výstupy ukladať alebo vytvárať vlastné. Moderný a kvalitný editor tlačových výstupov je lokalizovaný do slovenského jazyka.
 viac ...

Podpora užívateľov

Pri používaní systému OBERON nezostávate sami. Pracovníci centra poskytovania podpory sú pripravení pomôcť Vám riešiť problémové situácie vždy, keď to budete potrebovať. Súčasťou systému je technológia na poskytovanie pomoci formou vzdialenej plochy. Naše centrum poskytovania podpory vyrieši veľkú väčšinu problémov užívateľov v krátkom čase, čo je spravidla niekoľko minút.
 viac ...

Moderné technológie

Držíme krok s dobou za Vás, nakoľko neustála obmena počítačových technológií, operačných sytémov, spôsobu práce s dátami vyžadujú neustálu modernizáciu a implementáciu nových technológií. Z tohoto dôvodu je OBERON dnes vytváraný na najmodernejšej vývojovej platforme .NET s databázovým prostredím SQL. To umožňuje jednoducho pridať okrem iných aj také funkcionality, ako je multijazyčnosť alebo otvorené komunikačné rozhranie OBERON API a webové služby.
 viac ...