Cardberg - vernostný systém

Základné informácie

Systém CARDBERG (www.cardberg.com) predstavuje vernostný systém s pokročilými funkciami a možnosťami. Obsahuje webové rozhranie pre zákazníka, ktorý si môže overiť stav svojej vernostnej karty, dostupné benefity a podobne. Webové rozhranie dostupné pre účtovnú jednotku slúži na správu nastavení celého systému vernostných kariet účtovnej jednotky.

Systém Cardberg ako internetová aplikácia je spustený na externom webovom serveri. Systém OBERON komunikuje s vernostným systémom pomocou webových služieb, ktoré sú dostupné z ľubovoľného miesta (počítač musí byť pripojený k internetu), čo umožňuje prevádzkovať vernostný systém aj pre viaceré prevádzky (predajné miesta) danej účtovnej jednotky.

Systém Cardberg ponúka

  • vernostné karty vo forme plastových kariet s vlastným grafickým návrhom
  • kumulovanie benefitov - podľa výšky dokladu, podľa položiek dokladu (výšku bodov môže počítať Cardberg, prípadne aj OBERON)
  • čerpanie benefitov - poskytnutou fixnou zľavou, alebo vo forme položiek so zníženou cenou, prípadne s tovarom či službou zdarma
  • výška zľavy môže byť závislá od kalendárnych dní, denné časové rozlíšenie a prípadne od ďalších ukazovateľov