EuroSMS - SMS brána

V programe OBERON je možné využiť funkčnosť na automatické odosielanie  SMS správ (od verzie Október/2015).

Ponuka SMS správy umožňuje sledovať, vytvárať SMS správy, ktoré budú vo zvolenom čase odoslané príjemcom. SMS správy sú vytvárané automaticky programom, alebo manuálne používateľom.

SMS správy je možné posielať:

  • v rámci firmy - pripomenutie stretnutia, úlohy, po vykonaní uzávierky tržby v Pokladnici OBERON, atď. 
  • mimo firmy - pripomenutie pracovného stretnutia, informovanie obchodného partnera o faktúre po dátume splatnosti, o presiahnutí kredit limitu, o novinkách, o znížení predajných cien, upozornenie na akciu, leták, informovanie o nových službách, atď. Ďalšie informácie o posielaní správ obchodnému partnerovi.

SMS správy sa posielajú zo SMS brán prostredníctvom poskytovateľov. Posielanie správ z programu OBERON do mobilných zariadení predstavuje vyšší komfort posielania a tiež cena za každú SMS je nižšia ako pri posielaní správ z mobilu.

SMS správy je možné posielať automaticky alebo manuálne z nasledovných miest programu OBERON:

  • automaticky posielať dennú uzávierku z Pokladnice OBERON
  • ponuka Firma, Obchodní partneri, tlačidlo Možnosti - Zaslať SMS
  • ponuka Fakturácia, Kniha pohľadávok, tlačidlo Možnosti - Zaslať SMS - upomienku
  • ponuka CRM, Úlohy a udalosti, pripomenutie úlohy alebo udalosti formou SMS správy

Službu SMS brány pre OBERON SMS správy je možné zriadiť u firmy EuroSMS, s.r.o.

EuroSMS s.r.o.
Račianska 96
831 02 Bratislava
www.eurosms.sk